Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası

İxtisaslar
Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi

Siqnalların təsnifatını, onların riyazi modellərini, spektral analizini, modulyasiya növlərini, impuls, keçid və tezlik xarakteristikalarını, süzgəclənməsini, radioqəbulun maneəyədavamlılıq məsələlərini, hərbi rabitə vasitələrinin layihələndirilməsi işin təşkilini, elektrik prinspial sxemlərin tərtibi məsələlərini, konstruktiv və elektromontaj hesablanmasını, televiziya və videotexnikanın əsaslarını, televiziya yayım sistemlərini, DVB-T sistemində siqnalların qəbulu və formalaşdırılmasını, tətbiqi televiziya sistemlərini öyrədir. 

Optotexnika mühəndisliyi

Optik-elektron cihaz və komplekslərin layihələndirilməsi, texnika və texnologiyanın müxtəlif sahələrində istifadə edilən cihazların və cihaz komplekslərinin quraşdırlması, dayanıqlı istismarına aid olan mühəndis biliklərini, optik texnika istehsalında sürətli prototipləşdirmə və 3D modelləmə əsasında additiv texnologiyaların işlənməsi və tətbiqini öyrədir. 

Aerokosmik mühəndislik

Aviasiya və raket-kosmik texnikası sahəsini, aviasiya və raket-kosmik texnikasının layihələndirlməsi, konstruksiya edilməsi və istehsalı, aviasiya və raket-kosmik obyektlərinin aerodinamik və ballistik xarakteristikalarının müəyyən edilməsi üzrə fiziki və ədədi eksperimentləri, aviasiya və raket-kosmik uçuş aparatlarının detallarının aqreqatlarının və sistem avadanlıqlarının konstruksiya edilməsini öyrədir.