Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası ?>

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 3 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

 

İxtisas: 050102 - Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi

İxtisas: 050103 - Optotexnika mühəndisliyi

İxtisas: XTB060004 - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü
                   aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri