Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

Silah və silah sistemlərinin istehsalı, xüsusi təyinatlı məhsulların istehsalı üçün əsas və köməkçi materialları, hərbi sənayenin inkişafı və avtomatlaşdırılması, istismarı və yenidən qurulması sahəsinini öyrədir. Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi Hərbi kompozisiya materiallarının istehsalı, xüsusi təyinatlı materialların istehsalının sistem və vasitələrinin işlənib hazırlanmasında və praktik mənimsənilməsində, yeni texnika və texnologiyaların istifadə edilməsini, silah və silah sistemləri məmullarının istehsalında optimal texnologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsini öyrədir. 

Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

Hərbi kompozisiya materiallarının istehsalı, xüsusi təyinatlı materialların istehsalının sistem və vasitələrinin işlənib hazırlanmasında və praktik mənimsənilməsində, yeni texnika və texnologiyaların istifadə edilməsini, silah və silah sistemləri məmullarının istehsalında optimal texnologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsini öyrədir. 

Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi

Siqnalların təsnifatını, onların riyazi modellərini, spektral analizini, modulyasiya növlərini, impuls, keçid və tezlik xarakteristikalarını, süzgəclənməsini, radioqəbulun maneəyədavamlılıq məsələlərini, hərbi rabitə vasitələrinin layihələndirilməsi işin təşkilini, elektrik prinspial sxemlərin tərtibi məsələlərini, konstruktiv və elektromontaj hesablanmasını, televiziya və videotexnikanın əsaslarını, televiziya yayım sistemlərini, DVB-T sistemində siqnalların qəbulu və formalaşdırılmasını, tətbiqi televiziya sistemlərini öyrədir. 

Optotexnika mühəndisliyi

Optik-elektron cihaz və komplekslərin layihələndirilməsi, texnika və texnologiyanın müxtəlif sahələrində istifadə edilən cihazların və cihaz komplekslərinin quraşdırlması, dayanıqlı istismarına aid olan mühəndis biliklərini, optik texnika istehsalında sürətli prototipləşdirmə və 3D modelləmə əsasında additiv texnologiyaların işlənməsi və tətbiqini öyrədir. 

Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

Pirotexniki və partladıcıvasitələrdə istifadə olunan partlayıcı maddələrin xarakteristikasını, artileriyada, aviasiyada, zirehli texnikada, atıcı silahlarda, mina və qumbaralarda, tank əleyhinə minalarda istifadə olunan pirotexniki və partladıcı vasitələr; hərbi sənayənin müasir inkişafı, istismarı, yenidən qurulması və avtomatlaşdırılması sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparmaq, elmi-texniki məlumatlar əsasında biliklər öyrədir.

Aerokosmik mühəndislik

Aviasiya və raket-kosmik texnikası sahəsini, aviasiya və raket-kosmik texnikasının layihələndirlməsi, konstruksiya edilməsi və istehsalı, aviasiya və raket-kosmik obyektlərinin aerodinamik və ballistik xarakteristikalarının müəyyən edilməsi üzrə fiziki və ədədi eksperimentləri, aviasiya və raket-kosmik uçuş aparatlarının detallarının aqreqatlarının və sistem avadanlıqlarının konstruksiya edilməsini öyrədir.