Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Xarici dillər kafedrası

Bakalavriat

Ümumi məlumat:

Xarici dillər kafedrasında tədris bakalavr , magistr və doktorantlar üçün dörd dildə (ingilis, rus, alman, fransız) aparılır. Hər semestr üçün məşğələ dərsləri həftədə 5-6-7 saat olmaqla 15 həftə nəzərdə tutulur. İllik dərs yükü bütün fənnlər üzrə ( ingilis, rus, alman,fransız) -165 saatdır.

Tədris işçi proqramları (Sillabuslar) hər bir fənnin (ingilis, alman, rus, fransız) proqramına uyğun hazırlanlb və onların elektron versiyası da kafedranın kitabxana bölməsində yerləşdirilib.