Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Bu ixtisas sənayenin bütün sahələrində, o cümlədən mülki aviasiyada elektrik enerjisi təchizatı sistemlərinin, sənaye elektrik və elektron avadanlıqlarının, elektron qurğuların layihələndirilməsi, istehsalı və texniki istismarı uzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur.

Energetika mühəndisliyi

Bu ixtisas sənayedə və nəqliyyatda elektrik təchizatı sistemlərinin və avadanlıqlarının, onların güc qurğularının, avtomatikasının, rele mühafizəsinin layihələndirilməsi, quraşdırılması və texniki istismarı üzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur. Bu ixtisası bitirənlər elektrik təchizatı üzrə profilləşən müxtəlif şirkətlər və müəssisələrdə, hava limanlarında, metropolitendə, dəmiryolu idarələrində, o cümlədən neft-qaz sənayesinin müxtəlif bölmələrində işləyə bilərlər.

Mühəndis fizikası

Bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə fizikanın fundamental bilikləri ilə yanaşı, bu biliklərin müasir texnikada tətbiqi öyrədilir. İxtisası bitirənlər yiyələndikləri peşə kompetensiyaları sayəsində yeni fiziki hadisələrin və qanunauyğunluqların aşkarlanması, tədqiqi və modelləşdirilməsi, onların əsasında tətbiqi və mühəndislik fizikası sahələrində müxtəlif məqsədlər üçün yeni texnologiyaların, avadanlıqların, cihaz və materialların yaradılması və tətbiqi istiqamətində fəaliyyət göstərə bilərlər.

*Türkiyə Respublikasının Qazi Universiteti ilə birgə ikili diplom proqramı.