Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

Radiotexnika mühəndisliyində radiotexnika radio dalğaları və elektromaqnit dalğalarının yaradılması, gücləndirilməsi, çevrilməsi, ötürülməsi və qəbulu öyrədilir. Telekommunikasiya istiqamətində isə isə verilənlərin kabel, peyk və telefon xətti kimi müxtəlif vasitələrlə bir yerdən başqa yerə ötürülməsi kimi biliklər öyrədilir.

İnformasiya texnologiyaları ixtisası

Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr müasir informasiya texnologiyalarının informasiya prosesləri, informasiya resursları, informasiya sistemləri, elmi və texniki informasiyanın verilənlər bazası, biliklər bazası, informasiya məhsulu və xidmətləri bazarı kimi əsas anlayışları ilə dərindən tanış olur, informasiya sistemləri və informasiya texnologiyaları arasındakı əlaqəni öyrənirlər.

Kompüter mühəndisliyi ixtisası

Bu ixtisas müasir hesablama sistemlərinin, kompüterlə idarə olunan avadanlıqların və intellektual qurğular şəbəkələrinin proqram və aparat komponentlərinin layihələndirilməsi, qurulması, tətbiqi və texniki xidməti üzrə elm və texnologiyanı özündə təcəssüm etdirən ixtisasdır.

İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası

Bu ixtisas tələbələrə kompüterlərin əməliyyat sistemlərini və kompüter şəbəkələrini qorumağı, eləcə də kiber hücumların qarşısını almaq, insanların məlumatlarını və məxfiliyini qorumağın yollarını öyrədir. Onlara həmçinin informasiya sistemlərində mütəmadi monitorinqlər etməklə baş verən təhlükəsizlik təhdidlərini necə azaltmağın yolları da göstərilir.

Kompüter elmləri ixtisası

Bu ixtisas hesablama texnikası, proqramlaşdırma, süni intellekt, informasiya sistemləri və texnologiyaları sahəsində mütəxəssislərin fəaliyyəti zamanı istifadə olunan nəzəri və praktiki bilikləri əhatə edən müasir, perspektivli və daima inkişaf edən elm sahələri üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulub. Bu ixtisas tələbələrə kompüter sistemlərinin arxitekturası, sistem və tətbiqi proqram təminatı, alqoritmlər nəzəriyyəsi, proqramlaşdırma dilləri, verilənlər bazası, verilənlərin strukturu və təhlili, modelləşdirmə, layihələndirmə, kompüter şəbəkələri, kompüter qrafikası və əlavələrlə iş üzrə əsaslı biliklərə yiyələnməyə imkan verir.