İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası ?>

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas üzrə kadr hazırlanır:

 

İxtisas: 050405 - Sənayenin təşkili və idarə olunması

İxtisas: 050407 - Menecment