İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Əməkdaşlıq
   Kafedra aşağıdakı təşkilatlarla elmi əməkdaşlıq edir

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı Mühəndislik Universiteti

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti