Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

Beynəlxalq
Kafedra aşağıdakı xarici ölkə universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq edir. 

Almaniya
Hahn-Meitner-Institute, Berlin
Chemnits Technical University, Chemnits
Henrix –Heyne- Institute –Dusseldorf

Yaponiya
Department of Mathematical Scienses,Graduate School of Engineering,Osaka Prefecture University
Department of Electrical, Electronics and Computer Engineering, ChibaInstitute of Technology
Hiroshima Synchrotron Radiation Center (HSRC), Hiroshima University

Türkiyə
Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Orta Doğu Texniki Üniversitesi
Adıyaman Universiteti

Ukrayna
Национальная Академия Наук Украины, Институт Термоэлектричества Международная Термоэлектрическая Академия,
Теплотехнический центр

Moldova Respublikası
Академия Наук Молдовы
Институт прикладной Физики Кишинев
Национальная Академия Наук Белорусь
Институт Тепло и Массообмена им.А.В Лыкова

Rusiya Federativ Respublikası
Физико – Технический Институт, Санкт-Петербург
A.F.İoffe adına Fiziki-Texniki İnstitut, Sankt-Peterburq
Sankt-Peterburq Akademik Universiteti

Belorusiya
Belorusiya Milli Elmlər Akademiyasının Materialşünaslıq üzrə Elmi-Texniki institutu
Национальная Академия Наук Белорусь
Институт Тепло и Массообмена им.А.В Лыкова
Belarus Dövlət Informatika vəRadioelektronika Universiteti

İsrail
İnteqrativ tədqiqatlar institutu, J “Scientifik İsrael”, Polymate LTD- Beynəlxalq nanotexnologiya tədqiqatlar mərkəzi (Polymate-INRC)

Bolqariya
Georgi Nacakov adına Bərk Cisimlər Fizikası İnstitutu

Böyük Britaniya
Qlazqo Universiteti,
Böyük Britaniya University of Salford, Department of Electronic and Electrical Engineering, Salford M5 4WT, UK

ABŞ
Urbana Universiteti, Materialşünaslıq və mühəndislik fakultəsi, 1304 W. Green St., Urbana, IL 61801
Nano Optics laboratory in Electrical Engineering Department, University of Notre Dame at