İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Beynəlxalq
Kafedranın Rusiyanın, Belarusun, Avstriyanın, Yunanıstanın, Ukraynanın, İngiltərənin və Türkiyənin aparıcı niversitetləri və elmi-tədqiqat İnstitutları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bundan başqa Vyana Texnologiya İnstitutu, London, Oksford və Kembric universitetləri ilə sıx elmi və tədris-metodiki əlaqələri var.

Kafedra Avropa Komissiyası və NATO-nun kibertəhlükəsizlik qurumları ilə də sıx əlaqədədir.

Kafedrada siqnallar və sistemlər, kommutasiya qurğuları  və sistemləri, beynəlxalq radiorabitə və radiomübadilə, telekommunikasiyada  böyük verilənlər (Big data), elektrodinamika və radiodalğaların yayılması, televiziya və videotexnikanın əsasları kimi fənlər tədris olunur.