Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Ixtisas
Nəqliyyat mühəndisliyi

Bu ixtisasda nəqliyyat sektorunda istehsalat-peşə, təşkilati-idarəçilik, təşkilati-inzibatçılıq, sahələr üzrə elmi-tədqiqatların aparılması üzrə peşəkar kadrlar hazırlanır. Bu ixtisası bitirən tələbələr avtomobil və dəmiryolu nəqliyyatı müəssisələri, nəqliyyat vasitələrinin servisi, lizinq, diler və s. təşkilatlarda, yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi üzrə dövlət müəssisələrində, nəqliyyat sahəsi üzrə ali və orta ixtisas peşə məktəbləri, layihə-tədqiqat institutlarında işləyə bilərlər.