Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası ?>

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 7 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

 

İxtisas: 050610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

İxtisas: 050622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

İxtisas: 050811 - Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

İxtisas: 050621 - Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

İxtisas: 050623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

İxtisas: 050632 - Nəqliyyat mühəndisliyi

İxtisas: 050608 - Nəqliyyatda servis (avtomobil nəqliyyatı üzrə)