Nəqliyyat və logistika

Akademik məsləhətçilər
Mürşüdova Sevil Faiq qızı

E-poçt: sevil.murshudova@aztu.edu.az

Məmmədli Günel Əkbər qızı

E-poçt: gunel.mammadli@aztu.edu.az

İsrəfilov Yaşar Mirbağır oğlu

E-poçt: yasar.israfilov@aztu.edu.az

Məmmədli İltifat İrşad oğlu

E-poçt: iltifat.ibrahimov@aztu.edu.az

Mirzəyev Azər Əlzamin oğlu

E-poçt: azer.mirzeyev@aztu.edu.az