Nəqliyyat və logistika

Dekan müavinləri
Əsgərov Sahib Azər oğlu 

E-poçt: s.a.asgerov@aztu.edu.az 

Axundov Qəzənfər Nəsrulla oğlu

E-poçt: qezenfer.axundov@aztu.edu.az