Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

E-kitabxana

        Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

 

  1. R.C.Bəşirov. Gəmi təmir texnologiyası. Dərslik. Bakı, “Təhsil” NPM, 2011. 260s.
  2. R.C.Bəşirov, Y.M.Ümid. Gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələrinin layihələndirilməsi. Dərslik. Bakı, “Təhsil” NPM, 2012. 172s.
  3. Р.Дж.Баширов, А.Г.Рзаева.Технология ремонта корпуса судна. Учебник. Баку, АГМА, 2014. 352 стр
  4. R.C.Bəşirov, Ş.Ə.Məmmədov. Dənizçi kompetensiyasına beynəlxalq tələblər. Dərslik. Bakı, ADDA. 2014. 154s.
  5. Р.Дж.Баширов, А.Г.Рзаева. Технология ремонта судовых механизмов. Учебник. Баку, АГМА, 2016. 452 стр
  6. R.C.Bəşirov, V.A.Abbasov. Metalkəsən alətlərin istehsal texnologiyası. Dərslik. Bakı. AzTU, 2019. 378s.
  7. R.C.Bəşirov, V.A.Abbasov. Emal üsulları və alətlər (Metalkəsən alətlər). Dərs vəsaiti. Bakı. AzTU, 2021. 370s.
  8. Qəhrəmanov V.F., Cəfərova A.A., Əhmədov P.M. Termiki em al sexlərinin avadanlıqlaerı və layihələndirilməsi
  9. Namazov S.N., Qəhrəmanov V.F., Maşayev Ş.M., Metallurji sobalar. Metodiki vəsait. Baki. 2021
  10. Namazov S.N, Hüseynov B.H, Maşayev Ş.M., Qəhrəmanov V.F., Həmdullayeva İ.H. Metallurgiya, Dərs vəsaiti. 2015,