Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

Əməkdaşlar

     Professor-müəllim heyəti:

     1. t.e.d., professor Bəşirov Rasim Cavad oğlu – kafedra müdiri

     2. t.e.n., dos. Rəsulov Füzuli Rəsul oğlu

     3. t.ü.f.d., dos. Həmdullayeva İlhamə Həmdulla qızı

     4. k.ü.f.d., b/m. Məhsimov Hakim Əbdülqədir oğlu

     5. k.ü.f.d., b/m. Musayeva Sima Arif qızı

     6. b/m. Muxtarova Sevinc Hacıbala qızı qızı

     7. b/m. Quliyev Fəlah Fəxrəddin oğlu

     8. b/m. Niftəliyev Rasim Mirzəhüseyn oğlu

 

      Tədris-köməkçi heyəti:

  1. Azər Vahid oğlu Fərhadov – laboratoriya müdiri
  2. lab.Tağıyeva Şəfəq Aqil qızı