Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

Əməkdaşlar
     Professor-müəllim heyəti:

     1. t.e.d., prof. Bəşirov Rasim Cavad oğlu

     2. k.ü.f.d., dos. Ağayeva Mərziyyə Firudin qızı - kafedra müdiri 

     3. t.e.n., dos. Rəsulov Füzuli Rəsul oğlu

     4. t.ü.f.d., dos. Həmdullayeva İlhamə Həmdulla qızı

     5. k.ü.f.d., b/m. Məhsimov Hakim Əbdülqədir oğlu

     6. k.ü.f.d., b/m. Musayeva Sima Arif qızı

     7. b/m. Muxtarova Sevinc Hacıbala qızı 

     8. b/m. Quliyev Fəlah Fəxrəddin oğlu

     9. b/m. Niftəliyev Rasim Mirzəhüseyn oğlu

 

      Tədris-köməkçi heyəti:

  1. lab.Tağıyeva Şəfəq Aqil qızı