Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

Beynəlxalq
Almaniyanın Rostok Universiteti
Gürcüstan Dövlət Texniki Universiteti
Kiyev Milli Dövlət Universiteti
Cənubi Ural Dövlət Universiteti
Türkiyənin Qazi Universiteti
Belarus Texniki Universiteti