Yüksək Təhsil İnstitutu

YTİ-nin elmi şurası
Yüksək Təhsil İnstitutunun (YTİ) fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi


I. YTİ-nin fəaliyyətində yeni yanaşmalar
 • • YTİ AzTU-nu tədqiqat universitetinə çevrilməsi, tədqiqat-inkişaf ekosisteminin təmin olunması, sənaye ehtiyaclarını, davamlılığı qorumaq üçün kənardan maliyyə dəstəyi təmin edən layihələrin cəlb edilməsini dəstəkləməlidir
 • • YTİ fəalliyyəti İş dünyasının mövcud tələblərinə uyğun təşkil olunur və yenilənir.
 • • YTİ doktorant və magistrantların elmi-tədqiqat mövzularının sənayenin problemlərinə yönəlməsinə və nəticə yönümlü olmasını təmin etməlidir.
YTİ-nin fəaliyyətinin sonunda:
 • • Elmi-tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına dəstək və tələbələrin əmək bazarının tələblərinə uyğun yetişdirilməsi;
 • • Tədqiqatların və innovasiyaların sənayedə təşviq edilməsi;
 • • Universitet, dövlət qurumları və sənaye arasında birləşdirici rol oynamaq, tədqiqat və inkişaf proseslərində etimad yönümlü sürətli koordinasiya;
II. YTİ-nin fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması

YTİ-nun fəaliyyəti dünya təcrübəsində olduğu kimi aşağıdkı strukturda olması təklif edilir:

İdarə Heyəti və Elmi Şura olaraq 2 hissəli idarə strukturu qurulur:
 • • İdarə Heyətinin tərkibinin 11 nəfərdən ibarət olması;
 • • Üzvlərin 6-nin sənayedən təyin edilməsi;
 • • 5 nəfər üzvün AzTU-dan olması;
 • • Sədrin AzTU-dan seçilməsi.li>
İdarə Heyətinin fəaliyyəti:
 • • İdarə Heyəti strateji qərarlar qəbul edir;
 • • İdarə Heyətinin YTİ-nun fəaliyyətinə dair dövri qiymətləndirmə edir.
Elmi Şuranın strukturu:
 • • Elmi Şuranın sədri YTİ-nun direktorudur;
 • • YTİ-nin tərkibu AzTU-nun institut rəhbərlərindən ibarətdir;
 • • Zərurət olarsa, AzTU-nun kafedra müdirlərindən də Şuraya üzv seçilə bilər.
Elmi Şuranın fəaliyyəti:
 • • Elmi Şura Sənaye müəssisələri ilə əlaqələndirməni həyata keçirir;
 • • YTİ-də tədrisinin təşkilini həyata keçirir;
 • • Tədqiqat mövzuları təkliflərin hazırlanması və İdarə Heyətinə təqdim olunması;
 • • YTİ-nin strtuktur rəhbərlərindən ibarət işçi qrupunun semestr sonunda müəllimlərin qiymətləndirməsinə dair keçirdiyi sorğunun qiymətləndirilməsi;
 • • YTİ-də magistratura səvviyyəsində tədris olunan fənlərə müəllim nəticələrinin təsdiqi.
Fəaliyyətlə bağlı digər məsələlər:
 • • YTİ-də hər iki heyətin tərkibi tək saydan ibarətdir. İdarə Heyəti hər 2 aydan bir, Elmi Şura isə ayda 1 dəfə olmaqla YTİ əsas işlərini müzakirə edir. Elmi Şuranın qərarlarında müsbət qiymətləndirilən məsələlələr İdarə Heyətinə çıxarılır.
 • • İdarə Heyətinin 2 aydan bir dəfə iclası keçirilir və İdarə Heyətinin YTİ direktoru və YTİ şöbələri qarşısında qaldırdığı məsələlər, əməkdaşlıq edilən sənaye müəssisələrindən daxil olan təkliflər, eləcə də İnstitutut İşçi Heyəti sənaye ilə birlikdə layihələri müzakirəyə çıxarır.
 • • YTİ-nin nəzarəti ilə AzTU-nun tədqiqat institutlarında aparılan elmi-tədqiqatların layihə şəklində həyata keçirilməsi
 • • Magistratura səviyyəsində tədris olunan fənlərin müəllim heyətinin müvafiq elan verilməklə müsahibə yolu ilə seçilməsi və saat hesabı qaydada tədris olunmasının təşkili.
III. YTİ-də tədrisin təşkili və qiymətləndirilməsi
 • • YTİ-nun tədris fəaliyyəti 4 bölmədə aparılır: Magistratura şöbəsi, MBA proqramları, SABAH Magistratura Proqramları bölməsi və Doktorantura şöbəsi. Bununla yanaşı İkili diplom proqramlarını təşviq etmək, yeni ikili diplom proqramları və Distant Magistratura proqamlarının yaradılması hədəflənir.
 • • Tədrisin təşkilinə dair fənlərin keçirilməsində AzTU-nun nəzdində olan İnstitutlar cəlb edilir. Belə ki, fənlərin müəyyən olunmasında Sənaye ilə birlikdə həm ixtisas fənlərinin, həm də mövzuların təyin olunması həyata keçirilir.
 • • YTİ-da tədris olunan fənlərin tədrisi zamanı elmi dərəcəli müəllimlərlə bərabər, uyğun sahə üzrə magistr dərəcəsi olan və ən az sənayedə 3 il fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunması.
 • • Sənayedən tədris olunacaq fənlərə dair müsbət rəy almaq, rəy aldıqdan sonra optimallaşdırılmanın aparılması
 • • YTİ-də tədqiqat mövzuları “hovuzunun” yaradılması – Hovuzun yaradılması aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:
  • - AzTU-nun əməkdaşlıq etdiyi sənaye müəssisələrinin “sifarişləri” (araşdırmağa təqdim edilən problemlər)
  • - AzTU-nun qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində yerli və xarici universitetlərlə apardığı birgə tədqiqatlar
  • - Elmi İnkişafı Fondu və digər yerli tədqiqat fondlarına təqdim olunmuş mövzular
  • - HORİZON və digər beynəlxalq tədqiqat qrantları olan layihələrdəki tədqiqat mövzuları
  • - AzTU-nun magistr və doktorant tələbələrinin işlədiyi müəssisələrində mövcud problemlərə həsr olunan dissertasiya mövzuları
  • - Ölkənin strateji inkişaf sənədlərində, müxtəlif dövlət proqramlarında, Prezident sərəncamları və Nazirlər Kabinetinin qərarlarında qeyd olunmuş tədqiqat tələb edən məsələlər
 • • “Hovuz”dan götürülmüş mövzuların yerinə yetirilməsinə institutlar cavabdehlik daşıyır. YTİ idarəedici rolunu oynayır.
IV. YTİ-nin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
 • • Fəaliyyətin səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üçün ölçülə bilən dövrü nəticə indikatorları/uğur göstəriciləri tətbiq edilməlidir.
 • • YTİ-nin elmi tədqiqatlarının təklif olunan nəticə indikatorları – tədqiqat mövzularının mənbələrindən asılı olaraq müvafiq hallarda tətbiq edilə bilər:
  • - Bir layihə olaraq aparılmış elmi tədqiqatın icra müddəti və resurs sərfiyyatı baxımından səmərəliliyi – Müəyyən olunmuş vaxtda icra olundumu; Müəyyən olunmuş resurs çərçivəsində icra edildimi
  • - “Sifariş” olaraq yerinə yetirilmiş tədqiqatın “sifarişçi” tərəfindən qəbul olunaraq Universitetə ödəniş edilməsi
  • - Qrant layihəsi olaraq tədqiqatın nəticələri barədə nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda məqalə dərci
  • - Tədqiqatın nəticələrinin kommersiyalaşdırılması sayəsində Universitetin gəlir əldə etməsi
  • - YTİ məzunlarla bağlı son mövcud vəziyyəti mütətamadi olaraq illik hesabatlarla qiymətləndirilməli