Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
KonfranslarMütərəqqi texnologiyalar və innovasiyalar

25-26 may 2023-cü il tarixlərində Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müstəqil Azerbaycan dövlətinin qurucusu və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların "Mütərəqqi texnologiyalar və innovasiyalar" mövzusunda Vlll Respublika elmi-texniki konfransı keçiriləcək.

Ətraflı məlumat

Konfransın proqramı