Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Strategiya

Məqsəd: AzTU-nun qarşıdakı on ildə inkişafının təməl məqsədi rəqəmsal platformada texnoloji gələcək üçün ağıllı həllər vermək və bu yönümdə mütəxəssis hazırlığını təmin etməkdir.

Missiya: Mühəndislik elmləri və ağıllı texnologiyaların tətbiqi sahəsində regionda lider universitet olmaq.

Əsas strateji hədəflər: Sənayenin inkişafını və texnoloji gələcəyi qarşılayan məsələlərin həllini öyrədən yenilikçi-təşəbbüskar akademik, məzun və tələbə heyəti ilə araşdırma və sahibkar universiteti qurmaq, hazırlanan mühəndis kadrların səviyyəsini beynəlxalq standartlar səviyyəsinə yüksəltmək.

Şüar: Yarat, inkişaf etdir, işlət (tətbiq et) (3D: design, development, deploy). 

2021-2030-cu illər üçün inkişaf strategiyası