Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Layihələr“İnnovasiya və dayanıqlılıq prinsipləri ilə klasterlərin işlənməsinə başlamaqda və iştirakda universitetlərin potensialının artırılması” Layihəsi (UniClaD)

Ümumi məqsəd:
Aqro-sənaye klasterlərinin əsas hissəsi kimi universitetlərin potensialının inkişaf etdirilməsi. Aqro –sənaye klasterlərin işlənib hazırlanması və uğurla fəaliyyət göstərməsinə ilkin şərt kimi innovasiya mərkəzlərinin yaradılması.

Daha ətraflı