Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
LayihələrMövlana Mübadilə Proqramı

Mövlana Mübadilə Proqramı (Mevlana Değişim Programı) Türkiyənin ali təhsil qurumları ilə digər dünya ölkələrinin ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və müəllim mübadiləsini həyata keçirən bir proqramdır. 23 avqust 2011-ci tarixdə Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi elan edilmiş və 2013-cü ildən başlayaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Mövlana Mübadilə Proqramına qatılmaq istəyən tələbələr ən azı bir, ən çoxu iki semestr, müəllimlər isə bir tədris ilində ən azı 1 həftə, ən çoxu 3 ay Türkiyənin universitetlərində oxumaq və dərs vermək imkanına malik olacaqlar.

Daha ətraflı: